نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
برنامه تلویزیونی مینا احدی در مورد اعتراض به پخش اذان در آلمان و مصاحبه با میترا بابک
اشتراک گذاری
 
 
https://rowzane.com/interview/article=235257