نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
باهم: ما صدای مردم افغانستان هستیم – گفتگو با کبیر کهکشان، وحیده امیری
اشتراک گذاری
 
 
https://rowzane.com/interview/article=235756