نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
گفت و گو: شعارهای نژادپرستانه در مقابل پاسارگاد گفتگو با محسن ابراهیمی
اشتراک گذاری
 
 
https://rowzane.com/interview/article=235915