اجتماعی / اخبار / ایران / مهمترین
مشکین شهر:بستن جاده در اعتراض به کمبود آب توسط زنان
دوشنبه, ۱۳ام اردیبهشت, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

زنان روستایی نقدی علیای مشکین شهر در اعتراض به فقدان آب آشامیدنی جاده را مسدود کردند.

روز ۵ شنبه ۹ اردیبهشت جمع کثیری از زنان روستای روستای« نقدی علیای» از توابع شهرستان مشکین شهر در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی جاده را بستند. معترضان می گویند یک ماهه آب ندارند وچندین سال است ما را سردوانده و وعده داده اند و کاری نکرده اند.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی