اجتماعی / ایران / کارگری / مهمترین
میرزا محمد حسین پناهی پدر رامین و اشرف حسین پناهی فوت کرد
چهارشنبه, ۲۴ام شهریور, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

میرزا محمد حسین پناهی پدر رامین و اشرف حسین پناهی بعلت بیماریهای مختلف و رنجهایی که کشید، قلب اش از حرکت باز ایستاد.
میرزا محمد حسین پناهی که اهل قروچان توابع سنندج بود، زندگی سختی را بهمراه همسرش شریفه متحمل شد. وقتی که رژیم اسلامی دو فرزندنش را از او گرفت، زندگی او مشقتبارتر شد و رنجش صدچندان.
نابود باد جمهوری اسلامی که بانی و مسبب این همه درد و رنج و زندگی غیرانسانی است، یادش گرامی.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی