نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اجتماعی / ایران / کارگری / مهمترین
میرزا محمد حسین پناهی پدر رامین و اشرف حسین پناهی فوت کرد
اشتراک گذاری

میرزا محمد حسین پناهی پدر رامین و اشرف حسین پناهی بعلت بیماریهای مختلف و رنجهایی که کشید، قلب اش از حرکت باز ایستاد.
میرزا محمد حسین پناهی که اهل قروچان توابع سنندج بود، زندگی سختی را بهمراه همسرش شریفه متحمل شد. وقتی که رژیم اسلامی دو فرزندنش را از او گرفت، زندگی او مشقتبارتر شد و رنجش صدچندان.
نابود باد جمهوری اسلامی که بانی و مسبب این همه درد و رنج و زندگی غیرانسانی است، یادش گرامی.

 
 
https://rowzane.com/news//article=231813