نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اخبار / ایران / کارگری / مهمترین
تجمعات معلمان در مشهد، کرمانشاه و قم
اشتراک گذاری

روزپنجشنبه اول مهر معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی زدند

قم

تجمع معلمان مشهد مقابل آموزش و‌ پرورش

«اجرای رتبه بندی، حق مسلم ماست!»

کرمانشاه: تجمع معلمان در برابر اداره ی کل آموزش و پرورش


سخنان یک معلم زن در تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه

 
 
https://rowzane.com/news/article=232517