نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اخبار / ایران / کارگری / مهمترین
اعتصاب بزرگ کارگران پتروشیمی کنگان از توابع عسلویه
اشتراک گذاری

شنبه ۳ مهر ١۴٠٠: اعتصاب بزرگ کارگران پتروشیمی کنگان از توابع عسلویه

 
 
https://rowzane.com/news/article=232786