نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اخبار / اقتصاد / ایران / کارگری / مهمترین
سبد معیشت به یازده میلیون تومان رسید
اشتراک گذاری

ایلنا،سبد تقریباً واقعی که بر مبنای محاسبه‌ی نرخ غذاهای واقعی، نرخ‌گذاری شده، در شهریورماه ۱۴۰۰ به ده میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رسیده است. سبد معیشت خانوارهای کارگری در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ که براساس داده‌های آماری بهمن ماه سال گذشته محاسبه شده بود، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ داشت؛ با این حساب، در شش ماه نخست امسال، هزینه‌های حداقلی زندگی، ۵۸.۸۵ درصد افزایش داشته است.محاسبات توفیقی از شورای اسلامی کار رژیم

سبد واقعی: ده میلیون و ۹۵۲ هزار تومان.۶۰ درصد افزایش در هزینه‌های زندگی فقط در شش ماه!

جداول زیر نشان می‌دهد که سبد تقریباً واقعی که بر مبنای محاسبه‌ی نرخ غذاهای واقعی، نرخ‌گذاری شده، در شهریورماه ۱۴۰۰ به ده میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رسیده است. سبد معیشت خانوارهای کارگری در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ که براساس داده‌های آماری بهمن ماه سال گذشته محاسبه شده بود، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ داشت؛ با این حساب، در شش ماه نخست امسال، هزینه‌های حداقلی زندگی، ۵۸.۸۵ درصد افزایش داشته است. نزدیک ۶۰ درصد افزایش در هزینه‌های زندگی فقط در شش ماه!

1

و اگر دستمزد حداقلی را با احتساب مزایای همه شمول، حدود ۴ میلیون تومان در نظر بگیریم، درصد پوشش دستمزد برای سبد معیشت حداقلی، ۳۷.۰۶ درصد است یعنی کارگران با دستمزدی که دریافت می‌کنند فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهند و قاعدتاً برای ۶۳ درصد از هزینه‌های زندگی، هیچ منبع درآمدی ندارند!

به گفته توفیقی، نرخ ۶۳ درصدیِ بدون پوشش، یک رقم سنگین و وحشتناک است که به هیچ عنوان با معیارهای «دستمزد شایسته» مورد تاکید سازمان بین‌المللی کار همخوانی ندارد و در هیچ کشور مترقی جهان، چنین خلاء عظیمی میان دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی برقرار نیست!

دستمزد فقط ۱۱ روز ماه را کفاف می‌دهد

بنابراین دستمزد فعلی کارگران، تنها ۱۱.۱ روز از هر ماه را پوشش می‌دهد؛ با این حساب، کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر، ۱۹ روز از ماه را خرجی ندارند و باید بدون روزی سر کنند! البته باید دقت داشته باشیم که این محاسبات، بسیار حداقلی و محافظه کارانه است و هزینه‌های واقعی آموزش (که به دلیل مجازی‌سازی و استفاده از اینترنت و ابزارهای هوشمند ارتباطی، سر به فلک کشیده)، هزینه‌های واقعی بهداشت و درمان (که به دلیل بحران دامنه‌دار و مستدامِ کرونا به شدت افزایش یافته است)، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های سر به فلک کشیده‌ی مسکن و اجاره خانه را دربرنمی‌گیرد؛ تنها با اعمال یک ضریب ثابت روی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، سبد معیشت به دست آمده است و اگر بخواهیم سبد واقعی و ملموس را محاسبه کنیم باید مولفه‌های غیرخوراکی به دقت احصا و اندازه‌گیری شوند.

سبد بسیار حداقلی: ۹ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان

توفیقی از شورای های اسلامی رژیم می گوید در جدول زیر، معیارهای پذیرفته شده‌ی کمیته‌ی دستمزد شورایعالی کار را برای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌ها به کار گرفته است یعنی استناد به اقلام خام خوراکی:

3

با استناد به این محاسبات، سبد معیشت به صورت زیر محاسبه می‌شود:

۹۸۴۵۸۳۶۰=   ۳۶.۶ /  ۱۰۰ × ۳۶۰۳۵۷۶۰ریال در ماه   

بنابراین حتی با معیارهای حداقلی و تقلیل یافته‌ی شورایعالی کار، نرخ سبد معیشت به ۹ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان در هر ماه رسیده است؛ یعنی تقریباً ده میلیون تومان. بنابراین فرمول‌هایی که خود دولتی ها قبول دارند و هرسال بر صحت آن صحه می‌گذارند، ثابت می‌کنند که هزینه‌های حداقلی زندگی خانواده‌های کارگری چیزی حدود ده میلیون تومان است؛ اگر نرخ همین سبد تقلیل یافته را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که در شش ماه نخست سال، هزینه‌های حداقلی زندگی، ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش داشته است. قدرت پوشش دستمزد بر این سبد، ۴۱.۲۳ درصد است و با استناد به این سبدِ بسیار حداقلی، حداقل دستمزد تنها ۱۲.۳۷ روز از هر ماه را پوشش می‌دهد.

 
 
https://rowzane.com/news/article=234724