نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اخبار / ایران / مهمترین
تجمعات معلمان در شهرهای شیراز؛ تهران و قم. فیلمها
اشتراک گذاری

پنجشنبه ٢٢ مهرماه ١۴٠٠؛ تجمع معلمان و فرهنگیان شیراز مقابل اداره کل آموزش و پرورش

تجمع معلمان و فرهنگیان قم مقابل اداره کل آموزش و پرورش

تجمع معلمان و فرهنگیان تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه

 
 
https://rowzane.com/news/article=234729