نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اخبار / اقتصاد / ایران / مهمترین
آمارهای دولتی:رشد بدون نفت، فقط ۰.۹ درصد
اشتراک گذاری

 

مهر:جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال/رشد بدون نفت، فقط ۰.۹ درصد.
دولت جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال را اعلام کرد؛ بر این اساس کشاورزی ۴.۸، نفت ۶۱.۳، صنعت ۴.۶، ساختمان ۱۳-، معدن ۷.۳-، خدمات ۴.۸ و گروه صنایع و معادن ۰.۹- درصد را نشان می‌دهد.

 

آنگونه که آمارهای رسمی نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۸۳، در نیمه اول امسال ۷.۴ درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت هم در این مدت، ۰.۹ درصد است.

جدول کامل اجزای رشد اقتصادی در نیمه اول امسال را، منتشر می کند:

رشد اقتصادی(بر حسب فعالیت های اقتصادی) – درصد
به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳فصل اولفصل دومشش ماهه
گروه کشاورزی۴.۲۵.۰۴.۸
گروه نفت۵۵.۴۶۷.۲۶۱.۳
گروه صنایع و معادن۴.۳-۲.۱۰.۹-
معدن۹.۴-۵.۴-۷.۳-
صنعت۲.۹۶.۲۴.۶
برق، گاز و آب۲.۹۶.۲۴.۶
ساختمان۲۵.۶-۲.۶-۱۳.۰-
گروه خدمات۴.۲۵.۰۴.۸
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۵.۴۹.۲۷.۴
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت۰.۹-۲.۶۰.۹
 
 
https://rowzane.com/news/article=82374