نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
اخبار / ایران / کارگری / مهمترین
ضرب و شتم کارگران پروژه “اتوبان یادگار امام”
اشتراک گذاری

به گزارش میزان، یکی از کارگران کارگاه رمپ بزرگراه در مورد نحوه درگیری، گفت: از چند ماه قبل با راه اندازی کارگاه ساخت دوربرگردان(رمپ) در محدوده فرحزاد در اتوبان یادگار امام مشغول کار هستیم. از چند روز قبل نیروهای شهرداری منطقه دو اقدام به تخلیه نخاله در اطراف کارگاه کردند که به این امر معترض شدیم اما انها به این اعتراضات توجهی نداشتند.

این کارگر ادامه داد: صبح امروز نیروهایی که ظاهرا منتسب به شهرداری بودند بار دیگر برای تخلیه نخاله مراجعه کرده و اینبار بارشان را در وسط کارگاه تخلیه کردند. وقتی اینبار به صورت جدی اعتراض کردیم، یکی از معاونان شهردار منطقه برای میانجگری وارد شد و قول همکاری داد اما چند دقیقه بعد به یکباره نیروهای شهربان وارد کارگاه شدند.

کارگر پروژه اتوبان یادگار امام که مجروح شده بود، گفت: با ورود یکباره نیروهای شهربان آنها بدون هیچ حرفی اقدام به حمله به سمت کارگران و مهندسان پروژه کردند وبا ایجاد درگیری چند نفر را از ناحیه صورت، دست و پا مجروح کرده و از محل متواری شدند.

 
 
https://rowzane.com/news/article=94620