فرزندان مصطفی صالحی

اشتراک گذاریتصویر فرزندان #مصطفی_صالحی#اعدام_نکنید دیوارهای خانه‌اش گواهی میدهند که او یک جاسوس اسرائیل بود!دیوارهای خانه‌اش گواهی میدهند که پول‌ش را به دلار میگرفت!دیوارهای آجری خانه‌اش گواهی میدهند که او به صورت حرفه‌ای سالها آموزش میدید!

اشتراک گذاری

تصویر فرزندان #مصطفی_صالحی
#اعدام_نکنید

دیوارهای خانه‌اش گواهی میدهند که او یک جاسوس اسرائیل بود!
دیوارهای خانه‌اش گواهی میدهند که پول‌ش را به دلار میگرفت!
دیوارهای آجری خانه‌اش گواهی میدهند که او به صورت حرفه‌ای سالها آموزش میدید!

 
عکسهای بیشتر »
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی