استقامت مادران دادخواه دوران پهلوی را بخاطر آوریم

اشتراک گذاری جا دارد بار دیگر به بهانه روز مادر به احترام مادرانی که رژیم پادشاهی پهلوی رنج های بسیاری را بر آنها تحمیل نمود، تمام قامت بایستیم. مادرانی که به هنگام باز شدن درهای زندان ها در سال ۱۳۵۷، شوق دیدار و آزادی فرزندانشان را با همه ما تقسیم کردند.امروز بسیاری از این مادران […]

اشتراک گذاری

جا دارد بار دیگر به بهانه روز مادر به احترام مادرانی که رژیم پادشاهی پهلوی رنج های بسیاری را بر آنها تحمیل نمود، تمام قامت بایستیم. مادرانی که به هنگام باز شدن درهای زندان ها در سال ۱۳۵۷، شوق دیدار و آزادی فرزندانشان را با همه ما تقسیم کردند.
امروز بسیاری از این مادران دیگر در میان ما نیستند، اما اوین و سایر زندان های مخوف، به همت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست و امید در دل های مادران بسیاری برای دوباره گشودن درب این زندان ها و در آغوش گرفتن فرزندانشان، همچنان شعله ور است. به امید تحقق آن روز، یادشان جاودانه باد.
شرح عکس: مادر زیبرم (مادر احمد زیبرم )، مادر سلاحی ( مادر کاظم، جواد و حسین سلاحی )، مادر آل آقا ( مادر نسترن و لادن آل آقا )، مادر پنجه شاهی ( مادر نسرین، سیمین و عبدالله پنجه شاهی ) و مادر کلانتری نیستانکی ( مادر علیرضا کلانتری نیستانکی ).
تابستان ۱۳۵۸ – بندر انزلی

برگرفته از مدیای اجتماعی

 
عکسهای بیشتر »
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی