عکس ها سخن می گویند، زندگی در ایران!

اشتراک گذاریزندگی روی دو چرخ رهبر ارکستر سمفونیک تهران گفت اهانتی بزرگ است که به نوازندگان زن اجازه ساز زدن نمی دهند به همین دلیل حاضر نشد بدون نوازندگان زن برنامه را اجرا کند. مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس انتقاد دانشجویان و مسئولان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجندبه طرح جدید وزارت بهداشت […]

اشتراک گذاری

زندگی روی دو چرخ

4-m-2

رهبر ارکستر سمفونیک تهران گفت اهانتی بزرگ است که به نوازندگان زن اجازه ساز زدن نمی دهند به همین دلیل حاضر نشد بدون نوازندگان زن برنامه را اجرا کند.

4-m-3

مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس

4-m

انتقاد دانشجویان و مسئولان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجندبه طرح جدید وزارت بهداشت

4-m-4

طرح برخورد و جمع‌آوری دست‌فروشان بازار تهران

4-m-5

 
عکسهای بیشتر »
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com