Tag Archives: بیانیه عمومی در اعتراض به مسمومیت سریالی و سازمانیافته دختران دانش آموز و دانشجو.

بیانیه عمومی در اعتراض به مسمومیت سریالی و سازمانیافته دختران دانش آموز و دانشجو

از حدود سه ماه گذشته اولین مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز در قم رقم خورد و به دنبال آن در مدارس دیگر همان شهر تکرار شد و امروز به ده ها مدرسه از شهرهای بیشتری از جمله تهران، کرج، اردبیل، بروجرد، کرمانشاه، مشهد، ساری، و اصفهان سرایت داده شده است. …

ادامه مطلب