Tag Archives: "زن زندگی آزادی" پرچم هشت مارس در جنبش جهانی زن

اتحاد سوسیالیستی کارگری: به مناسبت روز جهانی زن- “زن زندگی آزادی” پرچم هشت مارس در جنبش جهانی زن

از مطالبات بنیادی مردم ایران که در مجموع گسل غیر قابل ترمیم بین رژیم و مردم را ایجاد کرده، قتل مهسا ژینا امینی ستم جنسیتی را با شعار “زن زندگی آزادی” به پرچم مبارزه مردم علیه رژیم اسلامی تبدیل کرد.حرکت انقلابی در اعتراض به قتل ژینا، هشتم مارس امسال را …

ادامه مطلب