خبری
گفتگوی محمود احمدی با صدیقه مالکی فرد در باره دستگیری همسرش، هاشم خواستار ۳ آبان ۱۳۹۷
جمعه, 4ام آبان, 1397

اشتراک گذاریhttps://www.youtube.com/watch?v=If0VUMAbC8M&feature=youtu.be

اشتراک گذاری

https://www.youtube.com/watch?v=If0VUMAbC8M&feature=youtu.be

سیاسی مستند علمی موزیک ویدیو
 
ویدیوهای دیگر:
 
    
    
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی