شنبه, ۲۱ام فروردین, ۱۴۰۰
ویژگیهای روز جهانی کارگر امسال
گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه: خلیل کیوان: سه هفته به اول مه،  ۱۱اردیبهشت، روز جهانی کارگر بیشتر باقی نمانده است. علیرغم شیوع پاندمی کرونا، در سال گذشته شاهد مبارزات گسترده ای بودیم. این مبارزات که بخش های مختلف جامعه را در بر میگرفت بر روز جهانی کارگر قطعا تاثیراتی خواهد گذاشت. میخواهیم ببینیم که اول مه ...
دوشنبه, ۱۶ام فروردین, ۱۴۰۰
در تدارک یک اول ماه مه تاریخی
اول ماه مه روز به چالش کشیدن سرمایه داری و تمام وجوه مصائب و ستمگری های آن توسط طبقه کارگر است. با اوج توحش این سیستم سراپا ضد انسانی، روز جهانی کارگر اکنون بیش از هر زمان روز کیفرخواست کارگران و کل جامعه علیه کل این بربریت است.بویژه در ایران یکی از هارترین حکومت های سرمایه داری جهان بر سر ...
جمعه, ۱۳ام فروردین, ۱۴۰۰
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین: سه جبهه جدال
افشای قرار داد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین به یک موضوع داغ و بحث انگیز در سطح جامعه تبدیل شده است. از هم اکنون در رابطه با این قرارداد آشکارا سه جبهه متفاوت را میتوان مشاهده کرد که رویاروی هم صف آرایی میکنند. یکی جمهوری اسلامی است که بخاطر بن بست اقتصادی اش به هر بازی و زد و ...
سه شنبه, ۱۰ام فروردین, ۱۴۰۰
سال ۹۹ سال پیشروی های بزرگ جنبش کارگری, در سال ۹۹ چه گذشت
سال ۹۹، سال جدال با کرونا و حکومت کروناییسال ۹۹ سال سختی ها و دشواری ها، سال کرونا وگسترش بی تامینی بیشتر مردم بود. در عین حال سال گذشته سال جدال جانانه جنبش کارگری با کرونا و با حکومت کرونایی و سال پیشروی های بزرگ جنبش کارگری بود.اپیدمی کرونا در سال گذشته جهانی بود اما در ایران به فاجعه ای ...
شنبه, ۳۰ام اسفند, ۱۳۹۹
جدال بر سر دستمزد، جدال علیه فقر و بردگی
انترناسیونال 912شورایعالی کار جمهوری اسلامی در این روزهای آخر سال ۹۹ میزان حداقل دستمزد را ۲۶۵۵۰۰۰ تومان اعلام کرد. یعنی طبق معمول چندین بار زیر خط فقر. این تصمیم جنایتکارانه بطور واقعی اعلان جنگی به کارگران و کل جامعه است. این تصمیم ٢٦ میلیون کارگر زیر پوشش قانون کار و هزاران کارگر دیگر که حداقل مزد مبنایی برای دریافتی هایشان ...
سه شنبه, ۱۲ام اسفند, ۱۳۹۹
جنبشی قدرتمند با خواست دستمزد به بالای ١٢ میلیون, مخمصه حکومت بر سر تعیین حداقل دستمزد
جنبش برای خواست افزایش دستمزدها به جنبشی اجتماعی در سطح جامعه تبدیل شده است. بخش های مختلف طبقه کارگر از جمله کارگران، بازنشستگان، معلمان و بخش بزرگی از حقوق بگیران جامعه نیروی فعال این جنبش هستند. و این جنبشی به وسعت ٩٩ درصدی های جامعه است که با خواست افزایش دستمزدها، با جلو آوردن مطالباتی چون درمان و تحصیل رایگان ...
سه شنبه, ۱۲ام اسفند, ۱۳۹۹
پیام ٨ مارس امسال، بایکوت جهانی جمهوری اسلامی است
آپارتاید جنسی خصلت پایه ای جمهوری اسلامی و حجاب پرچم حاکمیت این رژیم است. از همین رو ستمکشی و خشونت علیه زن در ایران قانون است و حکومت اسلامی بیش از ٤٠ سال است که با اتکاء به قوانین ارتجاعی اسلامی اش خشونت و ستم ستیستماتیکی را علیه زنان در جامعه جاری کرده است. جمهوری اسلامی در پرتو این تعرض ...
جمعه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۹
رژیم اسلامی باید در سراسر جهان بایکوت شود.متن سخنرانی شهلا دانشفر در کنفرانس بایکوت جهانی جمهوری اسلامی
من به عنوان یکی از امضا کنندگان و معرفی کنندگان بیانیه کارزار بایکوت جهانی رژیم اسلامی ایران صحبت می کنم. اولین نکته ای که می خواهم بگویم این است که نفس وجود چنین رژیمی در این دوره از تاریخ توهین به کل بشریت است. جمهوری اسلامی مطلقا نماینده مردم ایران نیست، بلکه قاتل و سرکوبگر مردم است و باید در ...
جمعه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۹
هشت مارس ١٣۵٧ یک روز فراموش نشدنی!
روز ١٧ اسفند ۵٧، (٨ مارس ١٩٧٩)، دو هفته پس از روی کار آمدن رژیم اسلامی و بدنبال فرمان حجاب اجباری توسط خمینی، خیابانهای مرکزی تهران و بسیاری از شهرهای دیگر به صحنه اعتراض و راهپیمایی با شکوه هزاران زن و مرد معترض تبدیل شد. این تظاهرات یک اتفاق سیاسی بود و اولین صف بندی ها را در مقابل رژیم ...
سه شنبه, ۲۸ام بهمن, ۱۳۹۹
دستمزد عرصه جدال دائم کارگران با حاکمین اسلامی سرمایه
کارگر کمونیست ۶۶۲مقدمه : درآستانه مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ هستیم در حالیکه فشار گرانی بی سابقه یکسال اخیر قدرت خرید مردم را بشدت تحت تاثیر گذاشته است. گفته میشود اگر با ۲ میلیون تومان سال گذشته مواد غذایی خریداری میشد، امسال برای تهیه همان مواد باید بیش از ۷ میلیون پرداخت . قیمتها همچنان ...
 
1 2 3 31
آرشیو نوشته های:
شهلا دانشفر
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی