شنبه, ۲۹ام شهریور, ۱۳۹۹
کارزارهای مبارزاتی علیه کار قرار دادی و پیمانی
اعتراض کارگران به قراردادهای موقت و پیمانی و شرایط نابرابر میان کار پیمانی و رسمی در واقع تعرضی از جانب کارگران برای پاره كردن یک شیوه معمول تحمیل بردگی به کارگران است. اینکه کارگر بعنوان موقت مدتهای مدید به کارهای غیر موقت به کار گرفته میشود یک قلدری و دزدی آشکار  از حق و حقوق کارگران است. کار پیمانی نیز ...
شنبه, ۲۲ام شهریور, ۱۳۹۹
اعتصاب نفت: دستاوردها و کشاکشها
بیش از چهل روز است که اعتصاب گسترده ای در ۵۵ مرکز نفت در ۲۲ استان در جریان است. این اعتصاب بار دیگر توجه ها را به سوی کارگران نفت جلب کرده است. جمهوری اسلامی در بیش از ٤٠ سال حاکمیتش تلاش کرده است که صنعت نفت و مراکز وابسته به آنرا  بصورت پادگانی در آورد و با سپردن هر ...
شنبه, ۱۵ام شهریور, ۱۳۹۹
دستاوردها و موقعیت اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
کارگران نیشکر هفت تپه با نزدیک به هشتاد روز اعتصاب و اعتراض یک حماسه آفریدند. مبارزات این کارگران یک صفحه درخشان از جنبش اعتراضی کارگری با تجارب و  دستاوردهای درخشان را رقم زد.  دور جدید اعتصاب این کارگران در واقع ادامه اعتراضات قدرتمند آنان در سال ٩٧ است که امروز در فضای سیاسی متفاوتی شاهد سربلند کردنش هستیم. در عین ...
شنبه, ۱۵ام شهریور, ۱۳۹۹
در معرفی یک کارزار: گفتگو با شهلا دانشفر
انترناسیونال: طوماری از سوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی (فری دم ناو) در دفاع از اعتصابات کارگری و اعتراض به احکام اعدام در ایران منتشر شده و از اتحادیه های کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان خواسته شده است که با گذاشتن امضای خود در زیر این طومار حمایت و پشتیبانی خود را از این کارزار اعلام کنند. در ...
یکشنبه, ۵ام مرداد, ۱۳۹۹
جایگاه تاریخی اعتصاب کارگران هفت تپه
اکنون که این نوشته را مینویسم چهل روز است که کارگران نیشکر هفت تپه در اعتصاب و اعتراض بسر میبرند. نیشکر هفت تپه با مبارزات و اعتصابات درخشانش، برای همه با شعار نان، کار، آزادی، اداره شورایی تداعی میشود و این شعار با خواست قلبی همه مردم آزادیخواه جامعه پیوند دارد. بعضی از کاربران در رسانه های اجتماعی هفت تپه ...
چهارشنبه, ۱ام مرداد, ۱۳۹۹
جنبش کارگری در اوضاع متحول سیاسی امروز جامعه
تنظیم شده بر اساس بحثی در یک کنفرانس اینترنتی جنبش کارگری طی دو سه سال اخیر با قدرت به جلو آمده و بیش از هر وقت به صحنه جدال سخت و هرروزه کارگران علیه فقر، بیکاری و بی تامینی و اجحافاتی که هر روزه بر کارگران وارد میشود تبدیل شده است. این جنبش در کوران همین جدال و طی ...
شنبه, ۲۱ام تیر, ۱۳۹۹
دور جدید اعتراضات بازنشستگان
دور جدیدی از اعتراضات بازنشستگان شروع شده و بازنشستگان در صفوف گسترده باردیگر به میدان می آیند. بازنشستگان برای ۲۵ تیر برای تجمع مقابل وزارت تامین اجتماعی در تهران و ادارات آن در شهرهای مختلف فراخوان داده اند. بازنشستگان یک بخش آسیب دیده و چپاول شده جامعه و در عین حال یک بخش رزمنده جامعه هستند و با اعتراضات پیگیر ...
شنبه, ۱۴ام تیر, ۱۳۹۹
موج دوم کرونا و جنبش گسترده تامین معیشت
همراه با موج دوم کرونا، شاهد موج گسترده تر اعتراضات مردمی هستیم. اقتصاد در هم شکسته جمهوری اسلامی زندگی و معیشت مردم و امروز در دل بحران کرونا جان آنها را نیز به خطر جدی انداخته است. بحث امروز بر سر گرسنگی، بی مسکنی و بی تامینی مطلق مردم و ابعاد فاجعه بار آنست و مردم هم یک پارچه در ...
شنبه, ۷ام تیر, ۱۳۹۹
کارگران نیشکر هفت تپه الگوی مبارزه همه کارگران, مصاحبه با شهلا دانشفر
انترناسیونال: اکنون حدود دو هفته است که دور جدید اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه شروع شده است. این اعتراضات حمایت و پشتیبانی بخشهای مختلف کارگران و مردم را با خود دارد و با توجه به سابقه مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه توجه زیادی بخود جلب کرده است. در این رابطه با شهلا دانشفر گفتگویی داریم.انترناسیونال: شهلا دانشفر بنظر ...
چهارشنبه, ۴ام تیر, ۱۳۹۹
کارگران نیشکر هفت تپه پرچم شوراها را برافراشتند
آنجه امروز در نیشکر هفت تپه میگذرد، انعکاسی از فضای سیاسی جامعه است. ما قبلا از دوران پسا کرونایی صحبت کردیم. از در پیش بودن انفجاری به مراتب بزرگتر از آنچه در خیزش آبان و دیماه شاهدش بودیم، سخن گفتیم و امروز همزمان با موج دوم کرونا شاهد این هستیم که جامعه دارد با قدرت به این سمت و سو ...
 
1 2 3 28
آرشیو نوشته های:
شهلا دانشفر
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی