شنبه, ۲۰ام شهریور, ۱۴۰۰
کارگران نیشکر هفت تپه نظارت شورایی را اجرایی میکنند
انترناسیونال 937 متن گفتگو با شهلا دانشفر و کاظم نیکخواه در برنامه خط رفاه در کانال جدید خلیل کیوان: بدنبال خلع ید از اسدبیگی سردسته باند مافیایی حاکم بر نیشکر هفت تپه، کارگران اعلام کردند که به هیچ نوع خصوصی سازی تن نمیدهند و خواهان این شدند که  یکنفر از سوی دولت به این کارخانه گسیل و شرکت تحت نظارت ...
سه شنبه, ۱۶ام شهریور, ۱۴۰۰
گرانی تصاعدی برق و آب، گسترش شکاف طبقاتی و نابرابری
طرح سه سوال از شهلادانشفر در برنامه پخش مستقیم کانال جدید: میثم عتیق: گرانی، تورم و تشدید مشکلات معیشتی مساله امروز دهها میلیون مردم ایران است و هر روز خبرهای تازه ای از تعمیق این بحرانی که جمهوری اسلامی برای مردم درست کرده است، میشنویم. در رابطه با تازه های مربوط به مسایل اقتصادی که در سطح جامعه مردم ...
شنبه, ۱۳ام شهریور, ۱۴۰۰
کارزارهای گسترده علیه حکومت بعنوان همدست کرونا
سیاست های جنایتکارانه حکومت در قبال کرونا و مردم بر همه کس عیان است. جمهوری اسلامی از همان آغاز از شیوع بیماری کرونا سود جست تا فضای جامعه را عوض کند و مردمی را که در خیزش آبان به خیابان آمده بودند تا بساط جهنمی این حکومت را جمع کنند، عقب زند. حکومت کنار کرونا ایستاد و کشتار کرد. به ...
سه شنبه, ۲ام شهریور, ۱۴۰۰
تشکیل مجمع عمومی، انتخاب نماینده و قرارداد جمعی در هفشجان – اعتصاب کارگران نفت ادامه دارد
برپایی مجمع عمومی کارگران پیمانی نفت در هفشجان، انتخاب نمایندگان توسط این مجمع و بدنبال آن نشست نمایندگان منتخب کارگران اعتصابی با شماری از پیمانکاران جهت مذاکره بر سر خواستها و مطالباتشان گامهایی مهم و تحول ساز در اعتصاب کارگران نفت و کلا جنبش کارگری است. این اتفاق طلایه های سازمانیابی شورایی هزاران کارگر نفت را به نمایش گذاشته و ...
شنبه, ۳۰ام مرداد, ۱۴۰۰
اعتصاب نفت، اعتصابی قدرتمند
انترناسیونال 934 از ۲۹ خرداد ماه دهها هزار کارگر پیمانی پروژه ای نفت وارد اعتصاب شدند. بخشی از این کارگران با تحمیل یکسری از مطالبات خود از جمله افزایش دوبرابری دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی به سر کار بازگشته اند. اما بنا بر خبرها اینها شاید فقط یک پنجم از کارگران اعتصابی باشند که سرکار بازگشته اند، ...
شنبه, ۲۳ام مرداد, ۱۴۰۰
مجمع عمومی در هفشجان و در هفت تپه
متن تنظیم شده گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در کانال جدید خلیل کیوان: در دو هفته گذشته دو رویداد، دو اتقاق مهم  در جنبش کارگری رخ داده است. اولی برگزاری  مجمع عمومی کارگران پروژه ای پیمانی نفت در هفشجان در چهارمحال بختیاری بود که در برنامه خط رفاه  هفته گذشته در موردش صحبت کردیم. اتفاق ...
جمعه, ۱۵ام مرداد, ۱۴۰۰
برگزاری مجمع عمومی کارگران نفت یگ گام مهم به پیش
انترناسیونال 932 برگزاری مجمع عمومی از سوی کارگران اعتصابی پیمانی نفت ساکن استان چهار محال و بختیاری در این هفته و تاکید بر ادامه اعتصاب از سوی این کارگران تا رسیدن به مطالباتشان یک گام سیاسی مهم از جانب این کارگران و یک رویداد مهم دیگر در صنعت نفت و در کل جنبش کارگری است.واقعیت اینست که یک نقطه ...
سه شنبه, ۱۲ام مرداد, ۱۴۰۰
جنبش کارگری و خیزش های مردمی, گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه تلویزیونی خط رفاه
خلیل کیوان: اعتراضات و خیزشی که از خوزستان شروع و به شهرهای دیگر ایران کشیده شد، چگونه با جنبش کارگری مرتبط میشود؟ پیشروی این خیزش ها چه تاثیری بر جنبش کارگری دارد؟ پیشروی جنبش کارگری چگونه بر این اعتراضات تاثیر میگذارد؟ کارگران چه نقشی در  این اعتراضات دارند و چگونه میتوانند  در گسترش و پیشروی آن موثر واقع بشوند؟  اعتراضات ...
شنبه, ۱۹ام تیر, ۱۴۰۰
اعتصاب کارگران پیمانی نفت به کجا میرود؟ گفتگو با شهلا دانشفر
اعتصاب کارگران پیمانی نفت به کجا میرود؟ متن گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در کانال جدید خلیل کیوان: اعتصاب کارگران پیمانی نفت همچنان ادامه دارد. آخرین اخبار آن چیست؟ در بخش های دیگر نفت چه میگذرد؟ عکس العمل دولت و کارفرما چه بوده است؟ کارگران با چه مکانیسم هایی خود را سازمان میدهند؟ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی ...
جمعه, ۱۱ام تیر, ۱۴۰۰
اعتصابی با شکوه و قدرتمند در نفت
اعتصاب در نفت فراگیر شده است. دامنه آن به ۷۵ مرکز نفتی در هشت استان کشیده شده است. این اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی در پالایشگاهها، پتروشیمی ها و نیروگاهها ست. اما کارگران ارکان ثالث و قرارداد موقت نیز دارند وارد اعتصاب میشوند. کارگران رسمی نفت نیز بخاطر نحوه افزایشات مزدی خود در اعتراض بودند که دولت ناگزیر به عقب ...
 
1 2 3 33
آرشیو نوشته های:
شهلا دانشفر
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی