یادداشتها

نقطه ضعف راست- ناصر اصغری

چپ و راست در انقلاب جاری در حال سازماندهی هستند و قبل از اینکه انقلاب را سازماندهی کنند، دارند خودشان را سازمان می‌دهند. در این یادداشت به نقاط قدرت و ضعف چپ نمی‌پردازم؛ می‌خواهم نگاهی گذرا به راست و نقطه قدرت و نقطه ضعف اصلی آن اشاره کنم.راست هم، درست …

ادامه مطلب

چند جمله پیرامون جنجال “وکالت دادن و رهبر تراشی برای مردم”- بابک یزدی

به هیچ خانزاده، امامزاده، آقازاده، شاهزاده  و آیت الله زاده ای وکالت نمی‌دهم! شهروندی برابر و متساوی الحقوق هستم و به آقابالا سر هم احتیاج ندارم. # زن زندگی آزادی باید گفت در تاریخ مبارزات جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه تا کنونی، هیچ انقلابی که با وکالت و قیم …

ادامه مطلب

از نیاز سرمایه به دیکتاتوری تا نیاز به تحزب کمونیستی- یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۷۶۳“من وکالت میدهم”، هیاهویی است که ذوب شدگان در شاهزاده براه انداخته اند. اینکه این کارزار، کارزاری علیه شعور جامعه است. کارزاری است که همه مردم را رعیت و صغیر فرض میگیرد و بر اساس “ژن برتر” شکل گرفته است. و شاید هم به قولی نتیجه شبان و …

ادامه مطلب

استفاده از مازوت برای سوخت بازی با جان مردم است- مهدی کارگر نفت

کارگر کمونیست 763مازوت‌سوزی در ۱۴ نیروگاه کشوررئیس گروه سلامت هوا وزارت بهداشت: و تعداد روزهای پاک در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج در طول سال گذشته کمتر از ۱۰ روز بوده است.منابع ثابت و سوخت‌های مصرفی نیز از دیگر منابع آلودگی هوا هستند. طبق اعلام سازمان حفاظت محیط …

ادامه مطلب

اعتراض به دستمزد زیر خط فقر یکی از عرصه‌های اصلی مبارزه کارگران در دل انقلاب جاری است- کورش متین

کارگر کمونیست ۷۶۳فصل تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ رسیده است. هر روز خبر و اظهارنظر جدیدی از سوی دولتیان، نمایندگان مجلس و کارفرمایان شنیده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی تلاششان برای تحمیل حداقلی‌ترین میزان افزایش دستمزد است.از سوی دیگر اظهارنظرهایی هم از سوی نمایندگان دست‌نشانده‌ی کارگری در جریان است که هرچند …

ادامه مطلب

افزایش سن بازنشستگی تقلایی برای نجات صندوق های ورشکسته- پویان پیروز

کارگر کمونیست ۷۶۳ بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از چالشهای بزرگی است که زندگی و معیشت گروههای مختلفی از بازنشستگان را با چالش مواجه کرده است.اکنون هیچ صندوق بازنشستگی ای در کشور نیست که با بحران کمبود منابع و ناتوانی از ادامه فعالیت دست به گریبان نباشد. به گونه ای که …

ادامه مطلب

درود بر تو ای زیبا- یاشار سهندی

فایل صوتی منتشر شده که زنان در بند، سرود “بلاچاو” را پای تلفن هم خوانی کردند. این اقدام یک پیام روشن رو به بیرون دارد. هیچ دیواری هر چقدر ضخیم و بلند و خونین نمی تواند جلو فریاد آزادی خواهی را بگیرد.بلا چاو به معنی “بدورد ای زیبا” است. بلا …

ادامه مطلب

روند انقلاب و هیاهوی وکالت- حمید تقوائی

گفتمان و تحرکاتی که بر سر وکیل کردن “شاهزاده” به راه افتاده نه تنها هیچ ربطی به انقلاب زن زندگی آزادی ندارد، بلکهدر نقطهمقابل آنست.همچنانکه نفس لقب “شاهزاده” در نقطه مقابل جوهر و مضمون و حتی نام و مقوله هرانقلابی است.   انقلاب جاری نه به متحد کننده و هماهنگ کننده …

ادامه مطلب

یک پیام ساده و روشن از زاهدان به…! یاشار سهندی

در قرن بیست و یکم، در عالم سیاست کسی به کسی وکالت نمی دهد. مگر اجتماع صحنه دادگاه است که نیاز به دادگاه و قاضی، و وکیلباشد؟اگر حرفی برای گفتن باشد از طریق احزاب بیان میشود، نه از طرف وکیل تام الاختیار، که بعد برای عزلش باید خونها ریخته شود. …

ادامه مطلب

سانسور “من وکالت نمیدهم”- یاشار سهندی

گفتند وقتی یک دیوانه سنگی تو چاه بینداز صد تا عاقل جمع بشوند نمی توانند بیرون بیاورند. حالا هم کارزار “من وکالت میدهم” یک همچین حکایتی است. من شخصا خوشحالم که این اقدام صورت گرفت. بالاخره معلوم میشود وقتی طرفداران شاهزاده مدعی هستند:”در نقاطی تو ایران که هیچکس آنجا را …

ادامه مطلب