عطیه نیک نفس

روز فرمایشی- سفارشی زن در جمهوری اسلامی

روز یکشنبه سوم بهمن در تقویم جمهوری اسلامی روز زن نامگذاری شده است! ابراهیم رئیسی به این مناسبت گفت: باید شرایط را برای طلاق توافقی سخت تر کنیم! در ادامه رئیسی، فاطمه دختر محمد، پیامبر مسلمانان را الگویی مناسب برای زنان معرفی کرده. فاطمه زنی که عمر بسیار کوتاه خود …

ادامه مطلب

اندر احوالات یک زن آتئیست- در مراسم وداع با فراز آزادی

اگر انسانیت و نوعدوستی بدون هیچ حد و مرز و طبقه ای روش زندگی انسانی باشد، بدون شک آن را در تمام زندگی او حتی در مراسم فوتش همچنان میتوان دید و حس کرد.امروز مراسم وداع با فراز آزادی بود. همه فکر میکنند در اینطور مراسمها فقط غم و اندوه …

ادامه مطلب