تماس با ما

سایت روزنه در حفظ اطلاعات شخصی بازدید کنندگان و نویسندگان مطالب روزنه متعهد است. روزنه به دو نوع اطلاعات دسترسی دارد اول آدرس ایمیل نویسندگان مطالب روزنه و دوم نشانی اینترنتی بازدید کنندگان روزنه. روزنه متعهد است که به هیچ وجه ایمیل آدرس نویسندگان خود را در اختیار افراد یا نهاد های ثالث قرار ندهد. روزنه از نشانی اینترنتی بازدید کنندگان برای آمار بازدید روزنه استفاده می کند که این نشانی ها منجر به شناسایی و یا دسترسی به اطلاعات شخصی افراد نمی شود.

مطالب، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. ایمیل ما هست: rowzane@yahoo.com

لازم است ياد آور شويم که اگر براى روزنه مطلب ميفرستيد به نکات زير توجه کنيد:
لطفا اورژينال مطلب را برايمان بفرستيد. اگر مطالب به شکل HTML باشد مطلوبترين شکل است.
مطالب را یکبار برای ما ارسال و از تکرار آن پرهيز کنيد. ما از انتشار مطالب بدون امضاء معذوريم. روزنه در انتخاب و چاپ مطالب آزاد است. با تشكر

سردبیر: امیر توکلی 
 
 
مسئول بخش اخبار: محمد شکوهی