جمعه, ۷ام تیر, ۱۳۹۸
نگاه روز: دو جنبش در برابر هم در آلمان: ارتجاع و آزادی خواهی- با نسرین رمضانعلی
لینک مصاحبه از اینجا
جمعه, ۷ام تیر, ۱۳۹۸
میزگرد: جوانان در ایران، امروز و فردا- با شیرین شمس، مصطفی صابر و کیان آذر
لینک مصاحبه از اینجا
جمعه, ۷ام تیر, ۱۳۹۸
خط آتش: عطا هودشتیان، علی جوادی : کشمکش آمریکا و رژیم اسلامی، بیانیه ١۴ نفر
لینک مصاحبه از اینجا
چهارشنبه, ۵ام تیر, ۱۳۹۸
نگاه روز: تحریم خامنه ای و بیت رهبری توسط آمریکا- با حمید تقوائی
لینک مصاحبه از اینجا
دوشنبه, ۳ام تیر, ۱۳۹۸
گفت و گو: اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار
لینک مصاحبه از اینجا
دوشنبه, ۳ام تیر, ۱۳۹۸
ما با کلیت جمهوری اسلامی مخالفیم
لینک مصاحبه از اینجا
دوشنبه, ۳ام تیر, ۱۳۹۸
خط آتش: دیدگاههای چپ و راست پیرامون جنگ احتمالی و بیانیه ١۴ نفر
لینک مصاحبه از اینجا
یکشنبه, ۲ام تیر, ۱۳۹۸
ستاره اسکندری مبلغ حجاب در ایران و بی حجاب در خارج ایران – با حسن صالحی
لینک مصاحبه از اینجا
یکشنبه, ۲ام تیر, ۱۳۹۸
تجمع اعتراضی ۲۸ خرداد بازنشستگان و فضای سیاسی ایران
لینک مصاحبه از اینجا
یکشنبه, ۲ام تیر, ۱۳۹۸
میزگرد: ناسیونالیسم فارس، قوم گرایی و جامعه انسانی
لینک مصاحبه از اینجا
 
1 67 68 69 70 71 126
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی