شنبه, ۱۲ام مرداد, ۱۳۹۸
اوضاع سیاسی و احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان مصاحبه ایسکرا با نسان نودینیان
نزدیک به یک ماه از علنی شدن "نشست" نمایندگان "مرکز همکاری احزاب کردستان" یعنی حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، دو سازمان زحمتکشان (مهتدی و ایلخانی زاده) با جمهوری اسلامی میگذرد. در این مدت مواضع سیاسی احزاب  در کردستان چپ و راست در دسترس مردم قرار گرفته است. به منظور مروری کوتاه به آنچه گذشت و آخرین تحولات با ...
پنجشنبه, ۱۰ام مرداد, ۱۳۹۸
نگاه روز: شیب تند فقر و گرانی- با محمد شکوهی
https://www.youtube.com/watch?v=dYLTOn0WTDk
پنجشنبه, ۱۰ام مرداد, ۱۳۹۸
میزگرد: بند و بست احزاب ناسیونالیست در کردستان با رژیم-حمید تقوائی نسرین رمضانعلی و نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=jWdcYdw-Q_o
پنجشنبه, ۱۰ام مرداد, ۱۳۹۸
نگاه روز: در برابر توحش حاکمین از کودکان دفاع کنیم- با رضا رشیدی
https://www.youtube.com/watch?v=IIDWMB6CxFU
پنجشنبه, ۱۰ام مرداد, ۱۳۹۸
رو در رو: بازداشتی های هفت تپه و فعالین کارگری را آزاد کنید!
https://www.youtube.com/watch?v=b75gywm0IJw&feature=youtu.be
سه شنبه, ۸ام مرداد, ۱۳۹۸
اکس مسلم: قسمت ۲۷ با چند خبر
https://www.youtube.com/watch?v=cFMDIUtYviI
سه شنبه, ۸ام مرداد, ۱۳۹۸
کودکان مقدمند: کارزار جهانی علیه طرح فاشیستی جمع آوری کودکان کار و خیابان
https://www.youtube.com/watch?v=z3vTL6AO4mU
سه شنبه, ۸ام مرداد, ۱۳۹۸
نگاه روز: احمد خاتمی: نماز جمعه خلوت و عزای سران حکومت- با خلیل کیوان
https://www.youtube.com/watch?v=SY7CYAMGoO0
دوشنبه, ۷ام مرداد, ۱۳۹۸
محمد آسنگران:رسوایی احزاب ناسیونالیست کرد و مخمصه ابراهیم علیزاده
  https://www.youtube.com/watch?v=gyMwE9mTr70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR15AbueKl4B97Q3aiA9MgJ_McxA2Yc-cLhrbIbEQo_wR7jg9xUAH-hT_gU
شنبه, ۵ام مرداد, ۱۳۹۸
نه به اعدام: درباره دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه- با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=iTD9wbDVQrE
 
1 72 73 74 75 76 136
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی