پنجشنبه, ۷ام آذر, ۱۳۹۸
میزگرد: خیزش مردم زمینه ها ونتایج و راه پیشروی
https://www.youtube.com/watch?v=OHy5WeRydHw
پنجشنبه, ۷ام آذر, ۱۳۹۸
میزگرد فضای اعتراضی در شهرهای ایران روز سیزدهم – با حمید تقوائی
https://www.youtube.com/watch?v=SX4I9iQ06I8
پنجشنبه, ۷ام آذر, ۱۳۹۸
در نقد اسلام، اسلام سیاسی و حکومت اسلامی
https://www.youtube.com/watch?v=yaGxzA1yafA&fbclid=IwAR33vM11FGnT89W88gfux3tggecy-XWib53rw6jWE2ypV6reZNOHz-CZ6Y0
سه شنبه, ۵ام آذر, ۱۳۹۸
آبان ۹۸ – مسائل گرهی پیشاروی کمونیسم کارگری- قسمت ۱ و ۲
https://www.youtube.com/watch?v=We48lOQEt4I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3nw49_Ajo7Jygp5SLZ-tDzK0nz_JNw0PnPW-UdcH16vESoRwYCRJ6-vV4 https://www.youtube.com/watch?v=-idKPH04sQc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gHs1f0SX89NRCbYLr5gWQ5TJ_uziE9xHAj7Ea_0oz79YBA1yO-UdmBPQ
دوشنبه, ۴ام آذر, ۱۳۹۸
رو در رو: ارزیابی اعتراضات و قیام ۹۸ – محمود احمدی با صلاح سنه از فعالین کارگری
https://www.youtube.com/watch?v=FGqs3--7-6k
دوشنبه, ۴ام آذر, ۱۳۹۸
رو در رو: اعتراضات ۹۸و جایگاه طبقه کارگر -محمود احمدی با صدیق کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=7jmq6lu-xU0
دوشنبه, ۴ام آذر, ۱۳۹۸
برنامه پاسخ: خیزش آبان: زمینه ها ‌ پیامدها و راهکارها- با حمید تقوائی، قسمت اول و دوم
بخش اول https://www.youtube.com/watch?v=5pA6bIr9G28 بخش دوم https://www.youtube.com/watch?v=l20xlmJdjyQ
شنبه, ۲ام آذر, ۱۳۹۸
رو در رو: اعتراضات آبان ۹۸و آخرین اخبار از کردستان – با بهنام ابراهیم زاده
https://www.youtube.com/watch?v=iDRXMRYtBbE
شنبه, ۲ام آذر, ۱۳۹۸
پخش مستقیم: جمهوری اسلامی سرنگون می شود کیوان جاوید با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=AgjeJiuZfZY
پنجشنبه, ۳۰ام آبان, ۱۳۹۸
مناظره الهیار کنگرلو و علی جوادی – ارزیابی سیاسی، راه پیشروی
https://www.youtube.com/watch?v=XXqmZWqfETA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2mapHmJwcwd-fYWXezaJ-FYsQ19PMw8yAs4MRwZDH--89vlWjzd7b91sg
 
1 73 74 75 76 77 156
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی