پنجشنبه, ۱ام فروردین, ۱۳۹۸
ویژه نوروزی سیما بهاری با حمید تقوائی
لینک برنامه از اینجا
شنبه, ۲۵ام اسفند, ۱۳۹۷
انترناسیونال می پرسد. مصاحبه با شیرین شمس در باره هشت مارس امسال
    انترناسیونال: امسال ما شاهد ابتکارات بسیاری در روز جهانی زن بودیم. ویژگی های این روز از نظر شما چه بود؟ تفاوتهای امسال و سالهای قبل را چگونه می بینید؟ شیرین شمس: هشت مارس روز جهانی زن  ١٣٩٧، نقطه عطف جدال زنان و جامعه با حکومت جمهوری اسلامی و عرض اندام سیاسی مقابل حکومت زن ستیز اسلامی محسوب می شود. با اقدامات ...
چهارشنبه, ۲۲ام اسفند, ۱۳۹۷
نگاه به چپ: ۸ مارس ۹۷ روز جهانی زن، یک نقطه عطف
لینک برنامه از اینجا
چهارشنبه, ۲۲ام اسفند, ۱۳۹۷
نگاه روز: علیه احکام شنیع شلاق- با اصغر کریمی
لینک برنامه از اینجا
دوشنبه, ۲۰ام اسفند, ۱۳۹۷
حق زن: حق زن و طبقات مختلف اجتماعی- با شهلا دانشفر
لینک برنامه از اینجا
دوشنبه, ۲۰ام اسفند, ۱۳۹۷
گفت و گو: پاسخ به یک بیننده کانال جدید درباره کمونیسم- با فاتح بهرامی
لینک برنامه از اینجا
دوشنبه, ۲۰ام اسفند, ۱۳۹۷
ققنوس، اهداف واقعی- چپ و راست
لینک برنامه از اینجا
دوشنبه, ۲۰ام اسفند, ۱۳۹۷
گفت و گو: سوسیالیسم در آمریکا، رویا یا واقعیت؟ با علی جوادی
لینک برنامه از اینجا
پنجشنبه, ۱۶ام اسفند, ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ: انقلاب زنانه و مختصات سیاسی اجتماعی ۸ مارس و سازماندهی اجتماعی این روز- ۶ مارس ۲۰۱۹
لینک برنامه از اینجا
پنجشنبه, ۱۶ام اسفند, ۱۳۹۷
حمید تقوایی: گستاخی علیه کارگران بی پاسخ نخواهد ماند. علیه حکم شلاق برای جعفر عظیم زاده
لینک برنامه از اینجا
 
1 76 77 78 79 80 122
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی