شنبه, ۱۶ام دی, ۱۳۹۶
برای یک دنیای بهتر: جنبش سرنگونی توده ها و راه پیشروی
https://www.youtube.com/watch?v=JlaE8ky9VNc&feature=youtu.be
سه شنبه, ۳ام اسفند, ۱۳۹۵
نگاه روز: فاجعه سیل در استانهای جنوبی کشور,گفتگو با محمد شکوهی-۲۱ فوریه ۲۰۱۷
    https://www.youtube.com/watch?v=Ls7zW6Li6dQ
 
آرشیو نوشته های:
سیاسی / مستندات
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com