چهارشنبه, ۶ام اسفند, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی-جلیل جلیلی با محسن ابراهیمی، با برجام بی برجام بحران حکومت تشدید می‌شود
https://www.youtube.com/watch?v=oVhQ-IZpkBg
چهارشنبه, ۶ام اسفند, ۱۳۹۹
ایسکرا – گفتگو درباره زبان مادی. سیاوش مدرسی و نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=0RfP5JsnYnA
چهارشنبه, ۶ام اسفند, ۱۳۹۹
خط رفاه: جدال بر سر دستمزد. خلیل کیوان و کاظم نیکخواه
https://www.youtube.com/watch?v=pFckf_1anpY
یکشنبه, ۳ام اسفند, ۱۳۹۹
ایسکرا – بخش اول, بخش دوم و بخش سوم گفتگو با فعالین جنبش براری طلبانه زنان در ارتباط با ٨ مارس
https://www.youtube.com/watch?v=wxbJZtJH1Vg https://www.youtube.com/watch?v=WRrMHyqWY6M https://www.youtube.com/watch?v=b26XEfIcfNM
شنبه, ۲ام اسفند, ۱۳۹۹
ایسکرا -اخبار هفته، یدی محمودی مهمانان هه ژار علیپور. سلیمان سیگارچی. مینا بهروزی
https://www.youtube.com/watch?v=4tg2l6Q_drI
جمعه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی-نگاهی به برنامه حزب کمونیست کارگری(قسمت اول)-جلیل جلیلی-
https://www.youtube.com/watch?v=dxbNOzYX3w8
چهارشنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۹
ایسکرا – کردستان و موج دستگیری های اخیر، با طه آزادی
https://www.youtube.com/watch?v=xug9DyIF2Q8
چهارشنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی- جلیل جلیلی با محسن ابراهیمی در رابطه با زبان مادری(قسمت اول, قسمت دوم)
https://www.youtube.com/watch?v=ZJH8ZBxnfLM همبستگی انسانی- جلیل جلیلی با محسن ابراهیمی در رابطه با زبان مادری(قست دوم)- ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ https://www.youtube.com/watch?v=hQmrZaMZqpA
چهارشنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۹
ایسکرا – بیست و دوم بهمن در شرایط امروز، با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=l-yZbuSWxdM
جمعه, ۲۴ام بهمن, ۱۳۹۹
ایسکرا – در باره مبارزات مردم در کردستان و تاریخ زنده
https://www.youtube.com/watch?v=0JK70Mv-2TQ https://www.youtube.com/watch?v=E2C31WrmD7g&t=1055s
 
1 2 3 119
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی