جمعه, ۱ام شهریور, ۱۳۹۸
ایسکرا: دستور حمله خمینی به کردستان در مرداد ۵۸ و موقعیت کنونی کردستان
https://www.youtube.com/watch?v=gaC-gSQbZtA
جمعه, ۱ام شهریور, ۱۳۹۸
همبستگی انسانی: شلاق بر پیکر کارگران هفت تپه، شلاق بر پیکر جامعه است- با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=jTCRFAHRWEA
دوشنبه, ۲۸ام مرداد, ۱۳۹۸
باهم: مضحکه انتخابات در افغانستان – زن آزاری سیستماتیک
https://www.youtube.com/watch?v=Tza30_HWEVg
دوشنبه, ۲۸ام مرداد, ۱۳۹۸
کودکان مقدمند: در مورد کودک آزاری
https://www.youtube.com/watch?v=lL_I23_-MpM
دوشنبه, ۲۸ام مرداد, ۱۳۹۸
همبستگی انسانی- به زبان تُرکی: اختلافات زبانی در شورای شهر ارومیه- با جلیل جلیلی
https://www.youtube.com/watch?v=B9X9E1h1-sk
دوشنبه, ۲۸ام مرداد, ۱۳۹۸
ایسکرا – به زبان کُردی: درباره رویدادهای هفته و اعتراضات کارگران شهرداری ها
https://www.youtube.com/watch?v=EiJRhxtnF5o
یکشنبه, ۲۷ام مرداد, ۱۳۹۸
ایسکرا – به زبان کُردی: نگاه هفته با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=d5TfNzSfvtg
شنبه, ۲۶ام مرداد, ۱۳۹۸
کارگران: بازداشت شدگان اول مه باید فورا آزاد شوند! اخبار اعتراضات کارگران شهرداری ها
https://www.youtube.com/watch?v=yc4g9CSXCUg
جمعه, ۲۵ام مرداد, ۱۳۹۸
همبستگی انسانی: زایمان کودکان زیر ۱۵ سال، جنایت علیه کودکان است- با شهلا خباز زاده
https://www.youtube.com/watch?v=aejTJsM0DJA
جمعه, ۲۵ام مرداد, ۱۳۹۸
محمد آسنگران:در نقد بیانیه های ١۴ نفره و رئوس یک سیاست انقلابی و کمونیستی
https://www.youtube.com/watch?v=cBfMJHa90cI&fbclid=IwAR3pxbvpuOzPhEIVsgx0x7faw-fmNKw_wrtgAuoO5rcONKb7GyGh2td9xa0
 
1 2 3 74
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com