شنبه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): اخبار هفته – یدی محمودی با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=a2h1nP4xY24
شنبه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): سالگرد خیزش اکتبر ۲۰۱۹ در عراق- رحیم یزدانپرست با عبدل گلپریان
https://www.youtube.com/watch?v=gV7e0jootg4
شنبه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): با آرش مولانایی فعال سیاسی، درباره اعتراضات دی ماه ٩۶، و خیزش انقلابی ٩٨
https://www.youtube.com/watch?v=YDKM6QNDc7o
پنجشنبه, ۸ام آبان, ۱۳۹۹
ایسکرا: از خواست مردم سنندج و نهادهای زیست محیطی، ورزشی و مدنی برای جلوگیری از آب آلوده حمایت کنیم
https://www.youtube.com/watch?v=Yfxdu5e-mVE
شنبه, ۳ام آبان, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): اخبار هفته – یدی محمودی با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=KjB6_eWaVp0
شنبه, ۳ام آبان, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): سالگرد آبان ۹۸ – رحیم یزدانپرست با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=v3VkECGig_I
شنبه, ۳ام آبان, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): سالگرد آبان ۹۸ – عزیزه لطفی با عبدل گلپریان
https://www.youtube.com/watch?v=nZ5ZzwwlyYM
سه شنبه, ۲۹ام مهر, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): اخبار و تفسیر سیاسی رویدادهای عراق – نسان نودینیان با کاوه عمر
https://www.youtube.com/watch?v=zHNVsIutQBA
سه شنبه, ۲۹ام مهر, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی (به زبان ترکی): گرانی نان یعنی کوچک شدن سفره اکثریت مردم -با جلیل جلیلی
https://www.youtube.com/watch?v=63Q6VRSw1Kk
سه شنبه, ۲۹ام مهر, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): جایگاه حضور کمونیسم در کردستان -سلیمان سیگارچی با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=jkEsA7BUWEU
 
1 2 3 109
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی