یکشنبه, ۲۹ام تیر, ۱۳۹۹
ایسکرا (کردی): نمی گذاریم رژیم هار اسلامی این سه جوان را اعدام کند – با عبدل گلپریان
https://www.youtube.com/watch?v=PgVNJzjXlN0
جمعه, ۲۷ام تیر, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): موج دوم کرونا وگسترش تنفر و نارضایتی مردم – با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=6AUlhF1jVQ0
سه شنبه, ۲۴ام تیر, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی (ترکی): رفاه نمایندگان اسلامی و فقر کارگران – با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=j7H-o5A5PXw
دوشنبه, ۲۳ام تیر, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی (ترکی): سرکوب فعالین مدنی در آذربایجان محکوم است – با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=X6nMVhSVt_Y
یکشنبه, ۲۲ام تیر, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): درباره اهمیت اعتصابات نیشکر هفت تپه – با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=POBBoiB0OGM
یکشنبه, ۲۲ام تیر, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی (ترکی): ۱۱ ژوئیه روز جهانی علیه سنگسار – با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=VvGuNJFVaU8
پنجشنبه, ۱۹ام تیر, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): وضعیت کارگران روزمزدی در کردستان عراق – با اسد نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=fUgjk-1-JDE
پنجشنبه, ۱۹ام تیر, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی: کرونا، آتش سوزیها، انفجارات و اختلاسها در جمهوری اسلامی -با جلیل جلیلی
https://www.youtube.com/watch?v=5DXXQARlluo
پنجشنبه, ۱۲ام تیر, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی (ترکی): دعواهای ناسیونالیسم کرد و ترک – گفتگوی ایرج رضایی با جلیل جلیلی
https://www.youtube.com/watch?v=OOi9MX6oX6w
سه شنبه, ۱۰ام تیر, ۱۳۹۹
ایسکرا (کردی): منصور حکمت و کمونیسم کارگری در عراق – با سمیر نوری
https://www.youtube.com/watch?v=o6WuK8w8hn8
 
1 2 3 4 103
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی