آتش نشانان انگشت اتهام را به طرف شهردار تهران گرفتند

فاجعه بزرگ آتش سوزی در ساختمان پلاسکو و فروریختن این ساختمان بار دیگر مردم را از خشم و انزجار از اوباش دزد و حاکم لبریز کرد. گفته میشود که تعداد زیادی از جمله دهها نفر از آتش نشانان در این فاجعه جان باخته اند. ابعاد قربانیان هنوز روشن نیست. آتش نشانان بدرست قالیباف را نشانه گرفته و خواهان استعفای او شده اند. همه میدانند که مقصر این فاجعه حکومتی است که سرانش فقط به فکر پر کردن جیب خود هستند. آنچه تحت حکومت اسلامی اهمیت ندارد جان مردم است. مردم بدرست این فاجعه را کنار فاجعه سوختن دو کودک کار، دو برادر هفت ساله و هشت ساله، صمد و احد، بگذارید که همین روزها در غنی آباد تهران در در جریان آتش سوزی در سوله ای که محل زندگی آنها و پدرشان بود جان باختند. عامل هر دو فاجعه یکی است.

میگویند سیستم کنترل و اعلام حریق در این ساختمان کهنه و بزرگ وجود نداشته است. هیچ مانوری از قبل درمورد این نوع ساختمان ها از قبل انجام نمیشود که در چنین مواقعی تلفات کمتری متوجه مردم و آتش نشانان شود. اوباشان این حکومت بارها مانور مقابله با کارگران معترض در شهرهای مختلف سازمان داده اند تا برای مقابله با آنها آمادگی داشته باشند. شم آنها درست کار میکند. خطر از ناحیه کارگران و مردم است و مانور وحشت حکومت متوجه آنها است. این حکومت حتی حاضر نشده است کار آتش نشانان را بعنوان یک کار سخت و زیان آور برسمیت بشناسد چون باید مختصر دستمزد بیشتری به آنها بپردازد.

مراسم بزرگداشت قربانیان این فاجعه و مراسم بزرگداشت آتش نشانان عزیزی که جانشان را از دست دادند را باید به صحنه محاکمه حکومت اسلامی تبدیل کرد. یاد همه جانباختگان این فاجعه و یاد صمد و احد عزیز گرامی باد.

اصغر کریمی

19 ژانویه 2017

 

اینرا هم بخوانید

دو سوال از اصغر کریمی – درباره کنگره سیزدهم حزب کمونیست کارگری

کنگره حزب کمونیست کارگری در روزهای ۱۱ تا ۱۳ خرداد (۳۱ مه تا ۲ ژوئن) …