آشتی ملی بالایی ها؛ پاسخ اصولگرایان به طرح آشتی ملی خاتمی را ابتدا در این پوستر ۲۲ بهمن نگاه کنید

خاتمی ضمن اشاره به تهدیدهای دولت ترامپ گفته است: «الان بهترین موقعیتی است که می توان فضای آشتی ملی را در کشور حکم‌فرما کرد. همه گروه‌های سیاسی باید متحد شده و از اصل نظام و انقلاب دفاع کنند. توصیه جدی می‌کنم که مردم ما حتی اگر از بعضی سیاست ها دلخور هستند، با اتحاد و انسجام از تمامیت ارضی کشور و منافع ملی و عزت ایران در مقابل یاوه گویی های دشمنان دفاع کنند و این حضور می‌تواند بسیاری از دسیسه‌ها را خنثی کند.»

اولا مردم از بعضی سیاست ها دلخور نیستند از همه سیاست های حکومت شدیدا معترض و متنفرند. دلخوری مال اصلاح طلبان بی جربزه و زبونی مانند شخص خاتمی است که میگوید آنرا هم باید کنار گذاشت. ثانیا، همه میدانند که خطر زیر سوال رفتن اصل نظام نه بدلیل تهددات ترامپ بلکه بدلیل گسترش اعتراضات و عمیق شدن نارضایتی های مردم است. نمیتوانند بگویند خطر از ناحیه مردم جدی است، باید لولو خورخوره دیگری را نشان بدهند که حرفشان را به بهانه آن بزنند.

اما از اینها گذشته بخش زیادی از خود اصلاح طلبان هم به طرح آشتی ملی خاتمی شیشکی میبندند چه رسد به اکثریت مردمی که مفتخوران حاکم چیزی برایشان باقی نگذاشته اند. دوره تشدید تنش های حکومت است و هر چه اوضاع حکومت بحرانی تر میشود فروپاشی و شکاف و نفرت و دشمنی در بالای حکومت شدیدتر و عمیق تر میشود. خامنه ای هم بارها تشر زد که اختلافات را کنار بگذارید اما کسی گوش نکرد و الان خودش هم وارد همین بازی شده و مدام به سیاست های روحانی میتوپد. اکنون نه صرفا درمورد دزدی های یکدیگر که بر سر همه چیز اختلاف دارند و نمیتوانند پنهان کنند.

نکته جالب اما این است که هرچه صفوف بالایی ها بیشتر به هم میریزد صفوف مردم فشرده تر و متحدتر میشود. آشتی ملی ای در کار نیست. دوره تشدید تنش بالایی ها است. دوره نفرت انقلابی مردم است که کاخ ۳۸ ساله جنایتکاران را بر سرشان خراب میکند. آن روز دور نیست.

اصغر کریمی

23 بهمن 1395

 

 

اینرا هم بخوانید

رضا پهلوی و اتحاد؟ اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …