آغاز اعتصابات کارگران پروژه ای نفت


خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۳۹۲:آغاز اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از آغاز دور جدید اعتصابات سراسری در میان کارگران پیمانی پروژه ای نفت خبر میدهد. از جمله در بیانیه اعتصاب این شورا از شروع اعتصاب  شرکت اکسیر صنعت شاغل در پروژه‌ پالایشگاه آبادان و پیوستن کارگران شرکتهای آبادراهان و سکاف و تخلیه محل کارگاه از سوی آنان گزارش شده است. این اعتصابات با دو خواست افزایش ۷۹ درصدی دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی آغاز میشود. متن بیانیه اعتصاب شورای سازماندهی را در اینجا میخوانید:

“با قدرت وارد اعتصاب شویم

آغاز سال است و موعد استخدام نیروهای جدید پروژه ای در نفت و به روز کردن قراردادهای همکاران شاغل کنونی ما. علیرغم رشد نجومی تورم، پیمانکاران چپاولگر همچنان در اندیشه تحمیل دستمزدهای بسیار ناچیزی هستند و حتی در جاهایی هم که زیر فشار اعتراضات ما به خواست بیست روز کار و ده روز استراحت گردن گذاشته بودند اکنون زیرش زده اند و این مطالبه در بسیاری از کارگاهها اجرایی نشده است از اینرو امسال زودتر از هر سال همکاران وارد اعتصاب شده اند. استارت آنرا همکاران پروژه ای جوشکار در پتروشیمی سلمان فارسی سربندر در بیست و دوم فروردین زدند و در مقابل قلدری پیمانکار با مطالبه افزایش دستمزد بر اساس میزان درخواستی خود دسته جمعی دست به اعتصاب زدند.  بعد از آن همکاران ما در پتروپالایش دهلران (دشت عباس) در بیست و ششم فروردین با همین خواست و نوبت کاری  ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت دست به اعتصاب زدند و امروز اول اردیبهشت همکاران در شرکت اکسیر صنعت شاغل در پروژه‌ پالایشگاه آبادان دست به اعتصاب  زده و کار را تعطیل کردند. همزمان نیز همکاران ما در شرکت های آبادراهان وسکاف نیز در فاز ۲ پالایشگاه آبادان به اعتصاب پیوستند و محل کارگاه را تخلیه کردند.

افزایش ۷۹ درصدی دستمزد ها و بیست روز کار و ده روز تعطیلی جهت داشتن فرصتی برای بودن با خانواده ها دو مطالبه فوری ما کارگران پروژه ای در این اعتصابات است و در عین حال ما پیگیر دیگر مطالبات پاسخ نگرفته خود از جمله کوتاه شدن دست پیمانکاران مفتخور،  بهبود وضع خوابگاهها و بالابردن استاندارد آنها در حد قابل قبول، ایمنی محیط کار هستیم.

همکاران! امسال اعتصابات ما زودتر آغاز شد برای اینکه گرانی نجومی و بالا رفتن سرسام آور نرخ تورم جای تاملی به ما نداده است. ما اعلام میکینم که تا وقتی به مطالبه مزدی ما و خواست بیست روز کار و ده روز استراحت که نیاز بدنی و اجتماعی ماست پاسخ داده نشود به اعتصابات خود ادامه خواهیم داد. شورای ساماندهی کارگران پیمانی نفت، در راستای اتحاد و همبستگی با نیروهایی که اعتصاب خود را آغاز کرده اند همه همکاران پروژه ای شاغل در سراسر مراکز نفت و گاز و پتروشیمی را به پیوستن به اعتصابات فرا میخواند. همکاران اعتصاب و تجمع دو جزء مکمل هستند ما تجربه دو سال قبل را داریم. برای اینکه صف ما متحد بماند و برای اینکه از بالای سر ما زد و بند نشود باید متحد باشیم. تجربه مجمع عمومی هفشجان در سال گذشته درس و الگوی خوبی برای تدارک اجتماعات مان و اجماع نظر دائمی بر سر چگونگی ادامه اعتصابات مان است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱ اردیبهشت ۱۴۰۲،  ۲۱ آوریل ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

احضار۱۰ زن بهائی در اصفهان برای آخرین دفاع

براساس اخبار و گزارشات منتشر شده در مدیای اجتماعی دادگاه رژیم در اصفهان ۱۰ زن …