وزیر آمورش و پرورش:۶۹ هزار کلاس نیازمند نوسازی و مقاوم‌سازی است.

رضا مراد صحرایی وزیر آمورش و پرورش حکومت گفته است ۶۹ هزار کلاس نیازمند نوسازی و مقاوم‌سازی است.در دو سال گذشته، پنج هزار و ۸۰۶ مدرسه در کشور تکمیل و ساخته شده است و امسال نیز ۸۷۵ مدرسه دیگر ساخته خواهد شد.وی مدعی شد در دولت سیزدهم، نهضت مدرسه سازی راه‌اندازی و در واقع ایران به “کارگاه مدرسه سازی” تبدیل شده است، گفت: اکنون ۱۲۰ هزار مدرسه در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۱۸ هزار و ۵۰۰ مدرسه، غیردولتی است.

اینرا هم بخوانید

۱۲ نفر از فعالین حقوق زنان در رشت روز دهم اسفند در دادگاه حاضر می‌شوند

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران:۱۲ نفر از فعالین حقوق زنان در رشت روز دهم …