آمریکا،رد طرح اروپا برای تمدید محدود تحریم تسلیحاتی ایران

آمریکا طرح اروپا برای تمدید محدود تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد

مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا طرح پیشنهادی اروپا برای تمدید محدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران را رد کرده است.وزیر خارجه آمریکا گفته این تحریم باید بدون محدودیت ادامه پیدا کند.بی بی سی

اینرا هم بخوانید

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در محکومیت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی

جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یکی از مهمترین جنبش های تاریخ معاصر ایران واجد …