آموزش و پرورش: برگزاری اجباری “آزمون سلامت روان” برای دوره اول متوسطه

ایسنا،مسعود شکوهی، مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفته است: ” آزمون رغبت و سلامت روان” در دوره اول متوسطه در پایان بهمن ماه برگزار میشود. وی تاکید کرده  مه برگزاری این آزمون “اجباری” است.”امسال سامانه با تاخیر راه اندازی شد؛ تا پایان بهمن ماه آزمون رغبت و توانایی و سلامت روان را برگزار و نتایج در اسفند و یک هفته بعد از شرکت دانش آموزان در آزمون در هرمنطقه اعلام می‌شود.”

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …