آهنگ جدید توماج خواننده رپ به نام بازمانده به یاد همه جانباختگان آبان خونین ۹۸

https://www.youtube.com/watch?v=N7v9igS5qZY

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …