آهنگ علیه تبعیض; صدا و ترانه: سیروان قادری

آهنگ علیه تبعیض
صدا و ترانه: سیروان قادری
موزیک: ا‌ – ایران
لینک یوتیوب آهنگ:
https://www.youtube.com/watch?v=9dCR_B6HB9E&feature=youtu.be
لطفا کارهای ما را در صفحهٔ فیسبوک کارگاه هنری partoww تعقیب کنید:
https://www.facebook.com/PartowArtWorkShop

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …