آکسیون اعتراضی سی جولای در پلازای ایرانیان در تورنتو در حمایت از زندانیان سیاسی

به دعوت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمپین بین المللی آزادی فوری زندانیان سیاسی

قسمت اول

قسمت دوم

اینرا هم بخوانید

۲۷ خرداد: تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی- تجمع، اعتراض حق مسلم ماست!

۲۷ خرداد: تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و اخباری دیگر امروز ۲۷  خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی برای …