آیت الله بی بی سی حتی از مضحکه انتخاباتی رژیم مضحک تر است

صفحه ویژه ای که بی بی سی برای انتخابات رژیم گذاشته در یک کلمه تهوع آور است. اینها طوری اونجا در مورد مضحکه انتخاباتی گزارش میدهند و مینویسند ‘ پخش زنده مناظره ها’ که انگار واقعا این یک انتخابات آزاد و واقعی است.
این چه معنی بجز دفاع از یک رژیم و جنایتهایش است؟
آونموقع میگن چرا به ما میگید آیت‌الله بی بی سی…
ایا بی بی سی تحلیل دیگری در همین صفحه منعکس میکنه که بگه این مضحکه با هیچ استاندارد مدرنی انتخابات به حساب نمیاد؟

اگر در همین انگلیسی که اینها تشریف دارن انتخاباتی میشد بین دو جناح یک حزب حاکم و هیچ کس دیگری حق نداشت شرکت کنه ایا به همین نوع تحلیل و گزارش میدادند و منعکس میکردند ؟

…..

شیوا محبوبی

اینرا هم بخوانید

نوروز ۱۴۰۲

طرح: شهاب جعفرنژاد