اتاوا، مقابل پارلمان کانادا: اعتراض علیه اعدام جنایتکارانه نوید افکاری و دیگر احکام اعدام در ایران

 به دعوت کمیته بین المللی علیه اعدام، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ، حزب کمونیست کارگری ایران – واحد شرق کانادا، کمیته ی یادمان تورنتو وکمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در مونترال ، اتحاد چپ ایرانیان در مونترال و کتابخانه نیما در مونترال

گوشه هایی از برنامه

کل برناهه

قسمت اول

قسمت دوم

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …