اتحادیه آزاد کارگران ایران: اعتصاب متحدانه کاغذ پارس

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران کاغذ پارس به اتحادیه آزاد کارگران ایران، ساعت شش بامداد امروز پس از آنکه کارگران این کارخانه  متوجه کسر مبلغ 3500 تومان  از حقوق پایه روزانه خود شدند بطور متحدانه ای دست به اعتصاب زدند.
علاوه بر موضوع کسر 3500 تومان از حقوق مبنا که مورد اعتراض کارگران کارخانه کاغذ پارس است، آنان نسبت به  عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیز که قرار بود از مهر ماه سالجاری جاری عملی شود معترض هستند. آنان همچنین خواهان انعقاد قرارداد مستقیم هستند.
بنا بر این آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،  تا لحظه مخابره این خبر( ده و نیم صبح) هیچیک از مسئولین کارخانه در میان کارگران حاضر نشده و پاسخی به آنان نداده اند و این اعتصاب همچنان ادامه دارد.
کارخانه کاغذ پارس با هفتصد کارگر نزدیک شرکت نیشکر هفت تپه قرار دارد و از چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- 30 دی ماه 1396

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …