اتحادیه آزاد کارگران ایران: دو کارگر سرافراز گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شدند

ظهر امروز مصطفی عبیات و کاظم حیدری دو نفر از هشت کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شدند. شش کارگر دیگر طارق خلفی، محمدرضا نعمت پور، بهزاد علیخانی، کریم سیاحی، میثم علی قنواتی و غریب حویزاوی همچنان زندانی هستند و قاضی مربوطه اعلام کرده است از فردا ممکن است بطور روزانه یک یا دو نفر دیگر از آنان آزاد شود. در این میان بهزاد علیخانی همچنان تحت بازداشت اراده اطلاعات اهواز است و هنوز به زندان شیبان منتقل نشده است.
آزادی این دو کارگر امروز در حالی انجام شد که علیرغم فضای شدید امنیتی در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، دیروز جمعی از کارگران با توقف دو ساعته یکی از خطوط  تولید به رئیس حراست اعلام کردند چنانچه به فوریت همکارانمان آزاد نشوند تولید در همه خطوط را خواهیم خواباند و تجمعات خود را در مقابل استانداری خوزستان از سر خواهیم گرفت.
کارگران  گروه ملی صنعتی فولاد اهواز  در همان نهادهایی تحت بازداشت بودند که اسماعیل بخشی گزارش شکنجه توسط این نهادها را منتشر کرده است.
حال سوال اصلی این است که چه بر سر 43 کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز  بویژه هفت نفر آنان آورده اند که تا به حال این هفت نفر تحت بازداشت ماندند و امروز فقط دو نفر از آنان آزاد شد و در این بین بهزاد علیخانی همچنان در اداره اطلاعات اهواز نگهداری میشود.
این سوالی است که باید با آزادی فوری و بی قید و شرط شش کارگر زندانی فولاد اهواز به ان پاسخ داده شود.
کارگر زندانی آزاد باید گردد
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 16 دی ماه 1397

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …