اتحادیه آزاد کارگران ایران: پرداخت حقوق مهر ماه کارگران روزمزد و اقبالی شرکت نیشکر هفت تپه

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال زمزمه اعتصاب مجدد در میان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم آزادی اسماعیل بخشی و شرایط موجود در شرکت، ساعت ۱۴ ظهر امروز حقوق مهر ماه نیروهای روزمزد و اقبالی که شامل حدود ۲۵۰۰ نفر از کارگران بخش کشاورزی و حراست شرکت میشود به حسابهای آنان واریز شد.
این دسته از کارگران معترض ترین بخش کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هستند و کارفرما با عدم واریز حقوق مهر ماه پرسنل رسمی و قراردادی  همچنان در حال دسته دسته کارگران است.
امروز علاوه بر اینکه ساعت ۱۴ ظهر حقوق کارگران روزمزد و اقبالی پرداخت گردید اسماعیل بخشی نیز که مدت ۲۵ روز تحت بازداشت بود حوالی ساعت ۱۶ بعد از ظهر آزاد گردید.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه علیرغم تحمیل پایان اعتصاب در روز ۱۱ آذر، محکم استوار بر سر تحقق وعده های داده شده منجمله آزادی اسماعیل بخشی ایستادند و در پی خلف وعده آزادی این نماینده محبوب خود که قرار بود شنبه ۱۷ آذر ماه آزاد شود روز یکشنبه ۱۸ آذر در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زدند و با طولانی شدن تحقق آزادی او زمزمه اعتصاب مجدد در میانشان بالا گرفت.
لازم به یادآوری است به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وعده پرداخت دو ماه دیگر از معوقات مزدی را پس از دو هفته از پایان اعتصاب داده بودند اما علیرغم گذشت یازده روز از پایان اعتصاب، ظهر امروز فقط یکماه از حقوق معوقه کارگران روزمزد و اقبالی پرداخت شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷

اینرا هم بخوانید

 کمیته بین المللی علیه اعدام: کارزار نجات شریفه محمدی می تواند و باید موفق شود!

از زمان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” یعنی قیام مسلحانه، …