اتوبوس خوابى، ننگى ديگر بر پيشانى حكومت

بر پايه گزارشها خوابيدن در بى آرتى ها در تهران ماهانه حدود ٣٦٠ تا ٧٥٠ هزار تومان هزينه دارد. راديو فردا

به ليست گور خوابى، پشت بام خوابى، كارتن خوابى، اتوبوس خوابى هم اضافه شد.

خشونت سيستم سرمايه دارى ضربدر وقاحت بى حد وحصر مذهب و جمهورى اسلامى چهره شهر تهران و كلان شهرهاى ديگر را به كراهتى بى نظير آلوده است.

داشتن خانه و محل آسايش حق مسلم هر انسانى است كه حتى انسان غارنشين نيز از آن به تساوى برخوردار بود. دسترسى شهروندانِ هر جامعه به محل اقامتى درخور و مامنى مناسب، يكى از معيارها و شاخص هاى پُر اهميت تشخيص گستردگى عدالت اجتماعى در جوامع نوين انسانى به شمار ميرود. با همين معيار جمهورى اسلامى قطعا در قعر جدول قرار دارد.

با ورود انسان به سیستم طبقاتى، معضل مسكن به دغدغه خاطر طبقات فرودست تبديل شد و با شکل گیری جامعه سرمايه دارى، خشونت در پيچيده ترين اشكال در تار و پود زندگى انسانها رخنه كرد. خارج كردن مسكن از دسترس ميلياردها انسان و سپردن آن به بازار و شركتهای مالتى- ميلياردی خشونت و تجاوزی است آشکار که روزانه سرمايه داری به زندگی شهروندان تحمیل می کند.

چاره چيست؟ تأمين بى قيد و شرط مسكن براى تمامى شهروندان از جانب هر حكومت و هر دولتى كه بر سر كار هست. ميتوان چنين خواستى را به خواست هر جنبش اجتماعى مبدل كرد. سر و سامان بخشيدن به جنبش بى خانمانها و متشكل شدن آنان اولين قدم در تحميل اين حق به حكومت اسلاميست.

مندرج در ژورنال شماره ۱۲

اینرا هم بخوانید

سکولاریسم و درد لاعلاج جمهوری اسلامی

كاظم صدیقی، امام جمعه تهران گفت: «یکی از مشکلات اساسی در راه امر به معروف …