اتکاء ما به حمایت شماست!کمپین یک ماهه جمع آوری ۱۰۰ هزار دلار کمک مالی برای حزب

کمپین یک ماهه جمع آوری ۱۰۰ هزار دلار کمک مالی برای حزب حزب کمونیست کارگری فعالیت وسیع و خستگی ناپذیری را علیه جمهوری اسلامی و برای تحقق آزادی و برابری و رفاه در ایران پیش میبرد. تامین مالی این فعالیتها، از اداره تلویزیون ۲۴ ساعته “کانال جدید” که بر دو ماهواره برنامه پخش میکند و تکیه گاه مبارزات کارگران و معلمان و زنان و همه جنبش های اعتراضی و آزادیخواه است، تا فعالیت میدانی موثر در همه عرصه های مبارزه علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران تا برپایی تظاهرات های خارج کشور در شهرهای مختلف جهان و فعالیت های متنوع برای شکل دادن به افکار عمومی در کشورهای مختلف در حمایت از مبارزات مردم ایران، همه و همه بدون کمک های مالی شما دوستداران آزادی و برابری و حزب کمونیست کارگری ممکن نبوده است. ما بار دیگر در کمپین سالانه خود برای جمع آوری کمک مالی جهت تامین هزینه فعالیت های حزب کمونیست کارگری و گسترش این فعالیت ها به شما مردم شریف و آزادیخواه، به شما کسانی که خواهان رهایی از شر حکومت مذهبی و ارتجاعی جمهوری اسلامی هستید، به شما دوستداران برابری و رهایی انسان از شر همه مصائب و محرومیت ها روی می آوریم. ما امیدواریم که مثل همیشه با حمایت سخاوتمندانه شما و با فعالیت های بیدریع اعضاء و فعالین حزب برای جمع آوری کمک مالی بتوانیم مبلغ ۱۰۰ هزار دلار را در فرصت یک ماهه جمع آوری کنیم.از شما درخارج و داخل کشور دعوت می کنیم هر اندازه که توان مالی شما اجازه میدهد به حزب کمونیست کارگری و فعالیت های شبانه روزی و وسیع اش علیه جمهوری اسلامی و برای تحقق آزادی و برابری یاری رسانید. برای پرداخت کمک های خود میتوانید از طریق شماره حساب های زیر و از طریق تماس با تشکیلات های حزب اقدام نمایید.

شماره حساب ها و تلفن های تماس: سوئد:

SwedenNordea Plusgirokonto: 4122379-3Bankkontonummer: 9960264 1223793IBAN: SE1095000099602641223793BIC: NDENSESS

آلمان:

GermanyName: M. EliBankverbindung: PostbankIBAN: DE86 1001 0010 0585 5421 23BIC/SWIFT: PBNKDEFF

شماره حساب انگلیس ویژه کمک از انگلیس و از هر کشور دیگر:

EnglandBank: NatWestAccount holder: WPIAccount number: 45477981Sort code: 60-24-23IBAN: GB77NWBK60242345477981BIC: NWBKGB2L

سوالی دارید میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از خارج سیامک بهاری: 0046739868051

از آمریکای شمالی: بابک یزدی: 0014164717138

تماس از ایران شهلا دانشفر:00447435562462

کیوان جاوید:00447788988643

https://bit.ly/36odF0a

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …