اجرای حکم زندان و صدور کیفرخواست برای دو دانشجوی معترض

اجرای حکم ۱۵ سال حبس خبات ویسی، دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان و صدور کیفرخواست علیه شیدا صابری، دانشجوی دانشگاه شیراز.بر اساس این حکم داگاه خبات ویسی، جهت سپری کردن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی مریوان منتقل شده است.دادگاه رژیم وی را به«تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران» متهم کرده است.

*در خبر دیگری شیدا صابری، دانشجوی کارگردانی دانشگاه شیراز در صفحهٔ اینستاگرامی خود تصویری از قرار نهایی صادر شده از شعبهٔ هفتم دادگاه عمومی و انقلاب یاسوج را منتشر کرد.بر همین اساس دادگاه رژیم در یاسوج اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق در دست داشتن بنر با مضمون زن، زندگی، آزادی»، «تجمع غیرقانونی»‌ و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» را علیه خانم صابری وارد دانسته است.شیدا در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی یاسوج بازداشت شده بود.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی هفت نفر را به اتهام مواد مخدر، در زندان‌های کرمان و کرج اعدام کرد

بر اساس گزارشات منتشر شده در مدیای اجتماعی رژیم سحرگاه یک‌شنبه ۲ اردیبهشت هفت زندانی …