احضار مهدخت دامغان‌پور، وکیل محمد قبادلو، به دادسرای رسانه؛ امیر رئیسیان: دعوت ما برای مناظره بود

امیر رئیسیان در شبکه ایکس نوشت درباره اجرای حکم قصاص #محمدقبادلو ما #قوهقضاییه را به «مناظره در رسانه» دعوت کردیم، قوه قضاییه اما «محاکمه در دادسرای رسانه» را ترجیح داد.امروز همکارم خانم #مهدختدامغانپور احضار شد و مستندات و مدارک مربوطه را ارئه داد.

میزان خبرگزاری قوه قضائیه در این باره مدعی شده:”ادعای وکیل #محمدقبادلو در رابطه با اینکه پرونده اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور تعیین تکلیف نشده بود، صحت ندارد. پرونده اعاده دادرسی قاتل شهید کرم‌پور ۲ بار در دیوانعالی کشور رد شده است.
رئیسیان در جواب وب سایت قوه قضائیه نوشته:پس در حضور رسانه‌ها مناظره کنیم با اسناد و احکام پرونده

اینرا هم بخوانید

سیل در سیستان و بلوچستان؛نه آب داریم نه غذا.راهها بسته،قطعی برق، آب و گاز

روزنامه حکومتی هم میهن نوشته:نه آب داریم نه غذا.روایت سیل‏زده‏‌های بلوچستان از ۶ روز آبگرفتگی، …