احضار ۴ فعال ندای زنان ایران به زندان

در آغاز سال ۱۴۰۱ و در آستانه اول مه، روز جهانی کارگر ۴ فعال ندای زنان اسرین درکاله، اکرم نصیریان، مریم محمدی و ناهید شقاقی جهت اجرایی شدن حکم زندان خود برای روز ۱۴ فروردین احضار شده اند. فعالین ندای زن، فعالین جنش نوین زن هستند. جنبشی که ارتباطی تنگاتنگ با جنبش کارگری و همه جنبش های اجتماعی در سطح جامعه قرار دارد. تبلور آن را امسال در گرامیداشت هشت مارس، روز جهانی زن بیش از هر وقت مشاهده کردیم. و بازتاب آنرا در گفتگوهایی که از سوی این نهاد با اکتیویست های جنبش های اجتماعی مختلف چون معلمان، کارگران، مدافعین حقوق کودک و حقوق زن، فعالین معترض به تخریب محیط زیست و عرصه های مختلف هنری شکل گرفت و در پاسخ های این اکتیویست ها به پرسش هایی که در مقابلشان گذاشته شده بود دیدیم. امروز زنان در صف مقدم اعتراضات مردمی و یک نیروی مهم همه این جنبش ها هستند. محکومیت فعالین ندای زن به زندان و احضار آنها برای اجرایی کردن حکمشان باید با اعتراض وسیع همه بخش های جامعه پاسخ گیرد. پرونده های امنیتی تشکیل شده برای انها و برای همه فعالین سیاسی باید فورا بسته شود. تمامی زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قیدو شرط آزاد شوند.

شهلا دانشفر

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۴ آپریل ۲۰۲۲

https://free-them-now.com/

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …