اخبار نفت،شماره ۲۵:تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی

بنا بر خبر منتشرشده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی (ارکان ثالث) امروز چهارم آذر ماه کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی  دست به اعتراض و تجمع زدند. اعتراض این کارگران به پایین بودن سطح دستمزد، عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، عدم اجرای  دو هفته کار و دو هفته استراحت برای کارکنان بخش اداری و پشتیبانی مجتمع، زیرساخت نامناسب خوابگاه‌ها، فرسوده بودن امکانات و تجهیزات و عدم شمول حتی همان  قانون کار بسیار سطح پایین برای راننده‌های غیرمالک میباشد. طبق گزارشات در همین رابطه کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی پالایشگاه‌های چهارم، هفتم و نهم نیز طی هفته گذشته برای دریافت مطالباتشان تجمع کرده بودند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) قبلا در بیانیه ای ضمن اعلام حمایت قاطع خود از اعتراضات کارگران رسمی، قرارداد موقت، بازنشستگان و دیگر بخشهای معترض نفت همکاران ارکان ثالثی خود را به پیوستن به این اعتراضات فراخوانده بود.

کارگران ارکان ثالث یک بخش معترض در نفت هستند و پالایشگاه آبادان از سوی این کارگران به یک کانون داغ اعتراض علیه پیمانکاران و با خواست کنار زدن آنها تبدیل شده است. وسیعا به کارزار حمایت از کارگران نفت بپیوندید.

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ آذر ۱۴۰۲،  ۲۵ نوامبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

– روز ۹ اسفند بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از شهرهای کرخه، هفت تپه و …