اخبار نفت،شماره ۲۷:تجمع کارگران رسمی در مقابل وزارت نفت در تهران، اعتراضات کارگران جدید الاستخدام  نفت و کارگران اخراجی پتروشیمی گچساران

بنا بر گزارشات منتشر شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، روز هفتم آذرماه کارگران رسمی در تهران در مقابل وزارت نفت تجمع کردند. این کارگران مدتی است که اعتراضاتی را شروع کرده اند و بر خواستهایشان تاکید دارند. حذف سقف حقوق، بازگرداندن مالیاتهای کسر شده قبلی، حذف محدودیت حقوق سنوات بازنشستگی، و عدم دست اندازی به صندوق بازنشستگی خواست مشترک و سراسری کارگران رسمی است. بازنشستگان نفت نیز بخاطر تعرضات به معیشت خود و دست اندازی و چپاول صندوق بازنشستگی در اعتراضند و کارگران رسمی با آنها همراه بوده اند.

بر اساس همین گزارش در این روز همچنین کارگران  اخیرالاستخدام رسمی در مراکز مختلف عملیاتی و ستادی نفت، در اعتراض به سقف پایین حقوقها و وضعیت بد معیشتی و تبعیض ها و عدم پاسخگویی به مطالبات خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

روز گذشته ششم آذرماه  نیز کارگران اخراجی در پتروشیمی گچساران تجمع داشتند. بر اساس این گزارش در این پتروشیمی حدود ۶۰۰ نفر از کارکنان اخراج شده اند و کارگران به این اخراجها اعتراض دارند.

اعتراضات در نفت هر روز گسترده تر میشود. به کارزار حمایت از کارگران نفت بپیوندید

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ آذر ۱۴۰۲،  ۲۸ نوامبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

اطلاعیه انقلاب زنانه؛ رای ما سرنگونی، رای ما انقلاب زن زندگی آزادی

مضحکه انتخابات رژیم جنایتکار اسلامی، رژیمی که تنها با ستم و تبعیض جنسی و جنسیتی، …